Site pictogram accountverwijderen.nl

Je Facebook account verwijderen

Het verwijderen van je Facebook account is niet heel moeilijk. Het is even zoeken naar de juiste pagina en is dan zo gebeurd. Volg het volgende stappenplan om jouw Facebook account te verwijderen. Na het afmelden van je gebruikersaccount, bewaard Facebook jouw gegevens nog 14 dagen. Mocht je je bedenken en je account terug willen dan kan dit door binnen 14 dagen, gewoon even inloggen op je account en hij is weer actief.

Volg het stappenplan

  1. Inloggen op Facebook.com
  2. Ga naar de pagina waarop je je Facebookpagina kan verwijderen. Klik hier om direct naar de pagina te gaan.
  3. Bevestig dat je je account wilt verwijderen door te klikken op ‘mijn account verwijderen’
  4. Vervolgens moet je jouw verzoek om je account te verwijderen bevestigen door je wachtwoord opnieuw in te voeren. Ook moet je een captcha-code invoeren zodat Facebook weet dat je geen computer bent. Nadat je beide hebt ingevuld en dit hebt bevestigd is je account verwijderd.

Waarom verwijderen mensen hun Facebook account?

Facebook is een erg populaire sociale media dienst. Heel veel mensen zijn er lid van en het is ideaal om contact te onderhouden met familie, vrienden en kennissen. Dit kan met gebruikers uit de hele wereld. De laatste jaren is er alleen steeds meer concurrentie. Zo heb je Twitter en Instagram, sociale media websites die ook erg populair zijn. Soms kiezen mensen er dan ook voor om te stoppen met Facebook en gebruik te maken van een andere dienst.

Ondanks de hevige concurrentie van andere sociale media bedrijven is Facebook natuurlijk nog altijd heel populair. Soms kunnen contacten met andere verloren gaan, omdat je besluit te stoppen met Facebook, de

Mobiele versie afsluiten